Bester Jahres Schnitt 163,60
Beste 3er Serie 620 Pin (Schnitt 206,66)
Beste 6er Serie 1165 Pin (Schnitt 194,16)
Höchstes Einzel Spiel 248 Pin
Mannschaft The Vipers Kings