Bester Jahres Schnitt 158,95 Pin
Beste 3er Serie 603 Pin (Schnitt 201,00)
Beste 6er Serie 1142 Pin (Schnitt 190,33)
Höchstes Einzel Spiel 247 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder