Bester Jahres Schnitt 203,45 Pin
Beste 3er Serie 803 Pin (Schnitt 267,67)
Beste 6er Serie 1457 Pin (Schnitt 242,83)
Höchstes Einzel Spiel 300 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder