Bester Jahres Schnitt 167,50
Beste 3er Serie 595 Pin (Schnitt 198,33)
Beste 6er Serie 1091 Pin (Schnitt 181,83)
Höchstes Einzel Spiel 247 Pin
Mannschaft The Crazy Vipers