Bester Jahres Schnitt 187,45 Pin
Beste 3er Serie 714 Pin (Schnitt 238,00)
Beste 6er Serie 1306 Pin (Schnitt 217,66)
Höchstes Einzel Spiel 289 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder