Bester Jahres Schnitt 198,99 Pin
Beste 3er Serie 700 Pin (Schnitt 222,33)
Beste 6er Serie 1334 Pin (Schnitt 222,33)
Höchstes Einzel Spiel 279 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder