Bester Jahres Schnitt 146,79
Beste 3er Serie 540 Pin (Schnitt 180,00)
Beste 6er Serie 1006 Pin (Schnitt 167,66)
Höchstes Einzel Spiel 207 Pin
Mannschaft The Crazy Vipers