Bester Jahres Schnitt 165,87 Pin
Beste 3er Serie 638 Pin (Schnitt 212,66)
Beste 6er Serie 1197 Pin (Schnitt 199,50)
Höchstes Einzel Spiel 255 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder