Bester Jahres Schnitt 183,48 Pin
Beste 3er Serie 600 Pin (Schnitt 200,00)
Beste 6er Serie 1200 Pin (Schnitt 200,00)
Höchstes Einzel Spiel 250 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder