Bester Jahres Schnitt 190,47 Pin
Beste 3er Serie 763 Pin (Schnitt 245,33)
Beste 6er Serie 1356 Pin (Schnitt 226,00)
Höchstes Einzel Spiel 279 Pin
Mannschaft The Vipers Thunder